Ви є тут

Експертні комісії з акредитації спеціальностей розпочали роботу у Київському коледжі міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

     Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України  «Про проведення акредитаційної експертизи» з 25 червня 2018 року чотири експертні комісія розпочали свою роботу з акредитації спеціальностей в Київському коледжі міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, а саме:

 

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» (наказ № 1261- л від 18.06.2018 року)

Голова експертної комісії:

Трішин Федір Анатолійович – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської національної академії харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент;

Член експертної комісії

Крива Валентина Іванівна – завідувач електротехнічного відділення Індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», викладач вищої категорії.

 

5.05070204 «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту» (наказ № 1337- л від 18.06.2018 року)

Голова експертної комісії:

Розводюк Михайло Петрович – доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук;

Член експертної комісії

Орлов Вячеслав Олександрович – завідувач відділення експлуатації, ремонту та енергопостачання міського електротранспорту Маріупольського електромеханічного технікуму.

 

5.06010105 «Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд» (наказ № 1244- л від 13.06.2018 року)

Голова експертної комісії:

Волкова Вікторія Євгенівна – професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету – «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук;

Член експертної комісії

Губар Людмила Сергіївна – голова циклової комісії технологічних дисциплін Остерського коледжу будівництва та дизайну, викладач вищої категорії.

 

5.02010501 «Діловодство» (наказ № 1190- л від 13.06.2018 року)

Голова експертної комісії:

Пасічник Михайло Степанович – завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства, доктор історичних наук, професор;

Член експертної комісії:

Петрушак Оксана Михайлівна – голова циклової комісії документознавства та комп’ютерних технологій Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, викладач вищої категорії.

     Початку роботи комісій передувала зустріч з в.о. ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Казаріна Володимира Павловича, доктора філологічних наук, професора, який розповів присутнім про історію університету, а також окреслив умови та особливості підготовки фахівців за спеціальностями

     Перший проректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Скакун Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, надала інформацію про Університет, перспективи розвитку.

     Директор коледжу Романова Маргарита Іванівна, Відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач-методист, ознайомила членів комісії зі структурою, кадровим забезпеченням та основними напрямками діяльності коледжу.

     Експертною комісією здійснено аналіз змісту та якості підготовки фахівців, кадрового забезпечення, проведено огляд матеріально-технічної бази освітнього закладу, ознайомлення з інформаційним забезпеченням навчального процесу, проведені комплексні контрольні роботи.

За підсумками роботи експертні комісії дійшли висновку про можливість акредитації спеціальностей  за заявленим ОКР «молодший спеціаліст», а саме:

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» (ліцензійний обсяг 30 осіб). Переглнути висновок експертної комісії.

5.05070204 «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту» (ліцензійний обсяг 105 осіб)Переглнути висновок експертної комісії.

5.06010105 «Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд» (ліцензійний обсяг 90 осіб)Переглнути висновок експертної комісії.

5.02010501 «Діловодство» (ліцензійний обсяг 80 осіб)Переглнути висновок експертної комісії.