Ви є тут

Експертна комісія з акредитації розпочала роботу у Київському коледжі міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

 

   Відповідно до наказу від 07.05.2018 року № 644-л Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2018 року № 644-л «Про проведення акредитаційної експертизи»  4 червня 2018 року експертна комісія розпочала свою роботу з акредитації спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» в Київському коледжі міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського комісією у складі Мойсеєнка Валентина Івановича, голови комісії, завідувача кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту, доктора технічних наук, професора та Біляєвої Галини Миколаївни,  члена комісії,  завідувача відділення програмного забезпечення Новокаховського приладобудівного технікуму, викладача вищої категорії, викладача-методиста.

 

   Перший проректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Скакун Юлія Володимирівна надала інформацію про Університет, перспективи розвитку.

   Директор коледжу Романова Маргарита Іванівна ознайомила членів комісії зі структурою, кадровим забезпеченням та основними напрямками діяльності коледжу.

    Експертною комісією здійснено аналіз змісту та якості підготовки фахівців, кадрового забезпечення, проведено огляд матеріально-технічної бази освітнього закладу, ознайомлення з інформаційним забезпеченням навчального процесу.

     За підсумками роботи експертна комісія дійшла висновку про можливість акредитації спеціальності  5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» за заявленим ОКР «молодший спеціаліст» з ліцензійним обсягом 50 осіб.

      Переглянути висновок експертної комісії.